Międzygatunkowa rodzina

Regulamin dla właścicieli psów

rp_001-010.JPG

Z dniem 17 stycznia 2013 r. wszedł w życie nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Warszawy. Znajduje się on POD TYM LINKIEM, należy kliknąć „załącznik”, żeby rozpocząć pobieranie dokumentu w formacie PDF. Regulacje dotyczące właścicieli psów znajdują się w rozdziale nr 6, na stronie 15. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE WARSZAWY

Rozdział VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§28
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
1. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt oraz mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także zwierząt.
3. Przy przewozie i przemieszczaniu zwierząt domowych, utrzymujący je zobowiązani są do stosowania środków ochrony, niezbędnych dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz zachowania porządku publicznego i ochrony mienia.
4. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego.
5. Na terenie nieruchomości prywatnej pies może przebywać na swobodzie, o ile nieruchomość posiada ogrodzenie uniemożliwiające wydostanie się psa poza jej teren i widoczne oznakowanie tablicą ostrzegawczą.
6. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób dorosłych, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli.
7. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz na obszarach oznaczonych jako wybiegi dla psów, pod warunkiem zapewnienia przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli zachowania psa.
8. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.
9. Przepisu ust. 7 i 8 nie stosuje się do psów asystujących i funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz służb ratowniczych korzystających z pracy psów służbowych, w trakcie wykonywania zadań służbowych.
10. Zabrania się pozostawiania psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkanych.
11. Utrzymujący psy, koty i inne zwierzęta domowe zobowiązani są do posiadania dowodu aktualnych szczepień ochronnych, wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne.
12. Zaleca się elektroniczne znakowanie psów i kotów (czipowanie).
13. Zwierzę nieposiadające oznakowania (czipu lub czytelnej adresatki), a przebywające bez opieki na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku, w przypadku braku możliwości ustalenia właściciela zwierzęcia, będzie przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt, a egzotyczne oddane do ogrodu zoologicznego bądź schroniska.
14. Utrzymujący gady, płazy, ptaki, stawonogi w tym: pajęczaki i owady oraz inne zwierzęta egzotyczne w lokalach mieszkalnych i użytkowych, zobowiązani są zabezpieczyć te zwierzęta przed wydostaniem się z pomieszczenia lub terenów stanowiących własność prywatną, na tereny przeznaczone do wspólnego użytku.
15. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne należące do gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi są zobowiązani do ich przetrzymywania zgodnie z warunkami określonymi przepisami wydanymi na podstawie art. 73 ust. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (D. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).
16. Zwierzęta egzotyczne mogą przebywać na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, jedynie na uwięzi lub w klatce.
§29
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani zapewnić by zwierzęta nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku. W szczególności utrzymujący i wyprowadzający zwierzęta domowe są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt.
2. Odchody zwierząt należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach lub pojemnikach na odpady „zmieszane”.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 powyżej nie dotyczy właścicieli psów asystujących i funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz służb ratowniczych korzystających z pracy psów służbowych, w trakcie wykonywania zadań służbowych.
4. Usuwanie zwłok zwierzęcych możliwe jest jedynie na grzebowiska i do spalarni, dla których stosowne zezwolenia zostały wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług.
***

Jako, że regulacje pozwalają na różnorodną interpretację, o opinie na temat niektórych sformułowań zapytałam urzędnika Wydziału Ochrony Środowiska.

Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, pies powinien przebywać na smyczy. Z kolei obowiązek noszenia kagańca dotyczy psów, które wykazują agresywne zachowania. Obecnie obowiązek ten nie odnosi się do psów wpisanych na listę ras agresywnych – tłumaczy pracownik Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów w rozmowie z PieswWarszawie.pl.
Według regulaminu psa możemy puścić swobodnie w miejscu „mało uczęszczanym”. Na pytanie w jaki sposób należy interpretować miejsce „mało uczęszczane”, urzędnik wyjaśnia, że trudno je zdefiniować:
– Nie podejmę się definicji tego określenia, ale sądzę, że do takich miejsc zaliczyć możemy międzywale, czy Siekierki na Mokotowie. Jeśli chodzi o śródmiejską zabudowę, tutaj jeszcze trudniej o wskazanie miejsc odpowiednich do swobodnego puszczenia psa. Parki, takie jak popularne Pole Mokotowskie, z założenia mają być uczęszczane przez ludzi. – wyjaśnia.
Zaznacza jednak, że wiele zależy od usposobienia psa  i zaleca zdrowo-rozsądkowe podejście – Ważne, żeby właściciel miał pewność, że pies nie stanowi zagrożenia dla otoczenia.
 • Małgorzata

  Przepis niższej rangi nie może być „ważniejszy” od ustawy „zasadniczej”. A ustawa o ochronie zwierząt mówi:
  Art 10a.3
  Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.
  Czyli – mandaty nakładane za brak smyczy czy kagańca są niezgodnie z prawem
  Zgodnie z ustawą zwierzę można bowiem spuścić ze smyczy w każdym miejscu, jeśli zwierzę jest odpowiednio oznakowane, a właściciel pełni nad nim kontrolę. Można ukarać właściciela psa puszczonego luzem tylko wtedy, gdy te warunki nie są spełnione

  • ewamar

   Proszę mi wyjaśnić co należy rozumieć przez sformułowanie „właściciel pełni nad nim kontrolę”. A jak się to ma do sytuacji jakiej byłam świadkiem przedwczoraj – pies stał obok swego pana, nagle skoczył na przechodzące 4-5 letnie dziecko, przewrócił je i strasznie nastraszył.

   • Wampir

    pewnie dzieciak brzydki był…..

   • Anna Laskowska

    należy to rozumieć dosłownie. Z opisanej sytuacji wynika, że nie udało się to właścicielowi pomimo szczerych chęci i wysiłków. Zdarza się. Podobnie jest z panowaniem nad dziećmi. Rodzice mają obowiązek i ponoszą odpowiedzialność, ale częstokroć coś negatywnego wydarza się jednak:(

 • kasia
  • @Zosia Jak to wygląda z tą nowelizacją? Wiesz coś o tym?

   Dla przykładu uchylono punkt 2, który zezwalał na wrzucanie psich kup do koszy na śmieci. To co teraz, skoro ja nigdzie w okolicy nie mam kosza na psie kupy? O_o

   • Mateusz, od pół roku jestem w formie przetrwalnikowej jeśli chodzi o czas na bloga – na razie nie interesowałam się nowelizacją, ale bardzo ciekawe jest to co mówisz. Jak to nie można wrzucać kup do koszy na śmieci? To gdzie ja mam je wyrzucać? U mnie też nie ma ani jednego (ba, brakuje zwykłych koszy) o_O

    • Wiesz co, pomyliły mi się akt 28 z aktem 29. ;)

     Uchylono akt 28 punkt 2: „Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także zwierząt.”

     Akt 29 punkt 2 pozostał taki sam. Możemy wyrzucać do koszy. Ufff…

     • A, to spoko :) Aczkolwiek uchylenie powyższego punktu dot. zachowania środków ostrożności jest też hm, dziwne.

     • Znając życie istnieje prawo wyższego poziomu, które już to reguluje i dlatego to uchylili, ale musiałbym poszukać.

   • Okej, przeczytałam nowelizację z 2014 roku – tu nie ma słowa o nakazie wrzucania odchodów tylko do oznaczonych, „psich” pojemników. Czy chodzi o jakąś jeszcze inną nowelizację?